Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πολιτική κατά της Διαφθοράς

Πολιτική κατά της διαφθοράς / Οι αρχές μας - ISS
 

Μία από τις πιο βασικές πολιτικές που εφαρμόζει η ISS, παγκοσμίως, είναι η Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.

Η πρακτική της διαφθοράς και του χρηματισμού είναι παράνομη και αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις και κατά συνέπεια για όλες τις κοινωνίες και τα άτομα που τις απαρτίζουν.

Η ISS έχει θεσπίσει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες κατά της πρακτικής της διαφθοράς και του χρηματισμού στους κόλπους των επιχειρήσεων της, καθώς αντιβαίνουν στις βασικές αρχές της: Ειλικρίνεια, Σεβασμός, Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα.

Πολιτική κατά της διαφθοράς PDF