Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρικό Βίντεο

Η ISS αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξυπηρετώντας πελάτες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το παραπάνω βίντεο παρουσιάζει το όραμα της ISS, την στρατηγική, το επιχειρησιακό μοντέλο καθώς και την ανάπτυξη της εταιρείας τα τελευταία έτη.