Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
world-map

Όμιλος

Η ISS, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών παγκοσμίως, έχει παρουσία σε Ευρώπη, Ασία, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική και Αυστραλία. Απασχολώντας περισσότερους από 490.000 ανθρώπους διαθέτει ένα μεγάλο εύρος δομών και υπηρεσιών ενώ εξυπηρετεί χιλιάδες πελάτες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στην ISS θεμελιώνουμε ειλικρινείς σχέσεις με τους πελάτες μας που προάγουν την εμπιστοσύνη και στοχεύουν στην ανάπτυξη. Ειδικά μέσα από την πληρότητα των υπηρεσιών μας και την εξειδικευμένη συμβουλευτική μας καθοδήγηση επιτυγχάνουμε τη βελτίωση όλων των λειτουργικών διαδικασιών, την επίτευξη των δεικτών απόδοσης αλλά και τη συνολική μείωση του κόστους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Παράλληλα μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και ακολουθώντας πιστά τις τάσεις και τις εξελίξεις των αγορών, έχουμε αναπτύξει την οργανωτική μας δομή έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τα ολοκληρωμένα συστήματα υπηρεσιών μας στις εγκαταστάσεις των πελατών μας. Ο ευρύτερος τρόπος τόσο της λειτουργίας όσο και της οργάνωσης μας, έχει ως συνέπεια την ισχυροποίηση της ISS σε τοπικό επίπεδο (ανά χώρα) πράγμα που συνεπικουρεί στην τοποθέτηση μας στην πρώτη θέση της αγοράς παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Facility Services) παγκοσμίως.

Τα υποκαταστήματα της ISS παγκοσμίως, λειτουργούν σε συνδυασμό με τις εκάστοτε συνθήκες της κάθε χώρας και των αρχών που θέτονται από το μοντέλο λειτουργίας της μητρικής εταιρείας (the ISS Value Chain).