Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ISS σε αριθμούς

Η ISS σε αριθμούς

Κάθε μέρα, στην ISS παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων μας. Η κάθε μεμονωμένη δράση οδηγεί σε μεγάλες αριθμούς:

Παρουσίαση του μεγέθους και της σύνθεσης της οργάνωσης:

Ιδρύθηκε το 1901 και αποτελεί την παλαιότερη πολυεθνική εταιρία στον κλάδο
Η ISS απασχολεί 494.233 εργαζόμενους
Στην Δανία η ΙSS αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών
Η ISS είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στον κόσμο
Η ISS εξυπηρετεί χιλιάδες πελάτες τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο τομέα παγκοσμίως.
Η ISS προσφέρει υπηρεσίες σε έξι τομείς: Facility Management, Cleaning, Catering, Security, Property και Support Services
H ISS έχει παρουσία σε 74 χώρες σε Ευρώπη, Ασία, Ωκεανία, Λατινική και Βόρεια Αμερική
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου είναι 10,64 δις € για το 2016