Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τα οικονομικά μας / Η Εταιρεία μας - ISS

H ISS έχει αναγνωριστεί ως μία από τις σπουδαιότερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών outsourcing στον κόσμο, παρέχοντας τις πρωτοπoριακές υπηρεσίες της IFS σε δεκάδες χιλιάδες πελάτες business to business σε όλο τον κόσμο.

Tα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αφορούν το έτος 2016.

Αριθμός εργαζομένων: 494,233
Χώρες δραστηριοποίησης: 74
Revenue: ≈ 10,64 Δισεκατομμύρια Ευρώ
Cash Conversion: 98%
Operating Margin: 5,8%