Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το όραμα μας

Τhe ISS Way
Η στρατηγική του Τhe ISS Way (από το 2008) περιγράφει το συλλογικό μας ταξίδι στο μέλλον, παρουσιάζοντας το όραμα της ISS που αποτελεί και τον βασικό οδηγό για την επιτυχία μας.

Την άνοιξη του 2013, η ISS ξεκίνησε την εφαρμογή ενός πιο φιλόδοξο οράματος βασισμένο στη στρατηγική Τhe ISS Way.

"Γινόμαστε

ο 
Σπουδαιότερος Οργανισμός 

Παροχής Υπηρεσιών στον κόσμο"

Στόχος μας με το πέρασμα του χρόνου να οδηγούμαστε σε μια οργάνωση που διακρίνεται με βάση το πελατολόγιο και όχι τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι ο γνώμονας του The ISS Way είναι  μια απλή και ξεκάθαρη οργάνωση που θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών μας.

Μέσα από τις συνεργασίες, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη της αριστείας και τις τυποποιημένες διαδικασίες του Ομίλου, τις οποίες και τις προσαρμόζουμε στην τοπική οργάνωση, φτάνουμε στον τελικό στόχο που είναι η τελειοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στα παρακάτω βίντεο θα δείτε τον, Group CEO, Jeff Gravenhorst να παρουσιάζει τα τέσσερα σημεία στρατηγικής που θα καταστήσει την ISS ως η σπουδαιότερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον κόσμο:

  • Hγεσία
  • Σκοπός και Ευθύνη της ISS
  • Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
  • Εταιρικοί πελάτες
 
Δείτε τα βίντεο:
 
 

Purpose & Pride

 

Must-win battle: Purpose & Pride

Leadership Principles

 

Must-win battle: Leadership Principles

Best Practice Sharing

 
Must-win battle: Best Practice Sharing

Corporate Clients

 

Must-win battle: Corporate Clients

Δείτε το εταιρικό βίντεο

Watch ISS' corporate movie  
Δείτε το εταιρικό βίντεο της ISS για το όραμα, τη στρατηγική και το επιχειρησιακό και αναπτυξιακό μοντέλο των τελευταίων ετών.