Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
driverhandbook iss

ISS - Το Εγχειρίδιο του Οδηγού

Η ασφαλής οδήγηση αποτελεί έναν από τους κανόνες ασφάλειας της ΙSS.

Απόλυτη προτεραιότητα για την ISS αποτελεί η φροντίδα της ο κάθε εργαζόμενος της να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα οδήγησης και ασφάλειας, βάσει του οχήματος που χρησιμοποιεί σε κάθε επαγγελματικό ταξίδι.

Βάσει αυτού, διαθέτουμε ένα εγχειρίδιο οδήγησης το οποίο χρησιμοποιείται ως συμβουλευτικός οδηγός. 

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδήγησης εδώ.

ISS - Το Εγχειρίδιο του Οδηγού

ISS driver handbook
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδήγησης εδώ.

Ασφάλεια & Υγιεινή Εργαζομένων

Ασφάλεια & Υγιεινή Εργαζομένων

Ασφαλής Οδήγηση

driving safely  

Δείτε το video