Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
“Το μηλο” της ISS apple
Κοινωνική ευθύνη
Στην ISS πιστεύουμε ακράδαντα ότι η μακροχρόνια επιτυχία της εταιρίας μας εξαρτάται απο την ισορροπία των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών πλευρών της αγοράς που ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Είναι η στρατηγική μας, οι εργαζόμενοί μας να έχουν δέσμευση στο αποτέλεσμα και προηγμένη επαγγελματική εμπειρία.
Περισσότερα
Άνθρωποι
Ως φορέας παροχής υπηρεσιών, οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ISS. Οι περίπου 500,000 εργαζόμενοι εξυπηρετούν στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων μας και είναι οι πιο πολύτιμοι πόροι μας.
Περισσότερα
Πλανήτης
Η περιβαλλοντική μας πολιτική αναφέρεται στον δικό μας Κώδικα Δεοντολογίας : Η ISS έχει δεσμευτεί για την συνεχή μείωση των τυχών δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λειτουργιών της.
Περισσότερα
Κέρδος
Η διαχείριση μιας βιώσιμης και επικερδούς επιχείρησης είναι ο πρωταρχικός στόχος της ISS. Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αυξάνοντας το μερίδιο μας στην τοπική αγορά και την πυκνότητα των επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς επίσης εφαρμόζοντας την υπεροχή των υπηρεσιών σε όλο το Group.
Περισσότερα
Συνέταιροι
Η παροχή των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι της ISS είναι παρόντες και ορατοί στις εγκαταστάσεις των πελατών μας και την καθημερινή ζωή. Αυτό απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και συνεργασίας, μεταξύ της ISS και των πελατών μας και μεταξύ της ISS, των προμηθευτών μας και των εργαζομένων μας. Αυτό έχει ενσωματωθεί στον δικό μας τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Περισσότερα
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ISS επιδρά στους εργαζόμενους και τους πελάτες παρέχοντας απασχόληση, κατάρτιση, ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας στις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούμε.

Περισσότερα
Περισσότερα
Έκθεση περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) 2016
Έκθεση περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) 2016

Στην Έκθεση περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) 2016 παρουσιάζεται η προσέγγιση μας στην CR, τη διακυβέρνηση, τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται (και λαμβάνονται) με τους Ανθρώπους, τον Πλανήτη, την Κερδοφόρα Ανάπτυξη κ.α.

Διαβάστε εδώ
Διαβάστε εδώ