Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Πολιτική του cookie (αρχείο με αναγνωριστικά χρηστών)

Πολιτική του cookie (αρχείο με αναγνωριστικά χρηστών)

Αυτή η ιστοσελίδα διατίθεται από την ISS Facility Services A.E., Λ. Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα.

1. Γενικές πληροφορίες
Αυτή η πολιτική περιγράφει την χρήση των cookies από την ISS. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της πολιτικής, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα και θα πρέπει να διαγράψετε τα cookies που εγκαταστάθηκαν από την ιστοσελίδα.

2. Cookies (Αρχεία με Αναγνωριστικά Χρηστών)
Ένα cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων τα οποία αποστέλλονται από την ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στην εφαρμογή περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό ενώ περιηγείστε στις ιστοσελίδες μας προκειμένου να αναγνωρίσει τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή σε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Το cookie μπορεί να διαβιβάσει πληροφορίες μέσω της εφαρμογής περιήγησης στον παγκόσμιο ιστό σας με σκοπό την επαλήθευση ταυτότητας ή την ταυτοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (μέσω π.χ. διεύθυνσης IP) ή του χρήστη. Τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως δεδομένα εγγραφής και προτιμήσεις χρήστη. Όταν ο εξυπηρετητής λαμβάνει ένα αίτημα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή το οποίο αποθηκεύει ένα cookie από την ιστοσελίδα, ο εξυπηρετητής είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που αποθηκεύτηκαν στο cookie σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στον εξυπηρετητή. Ένα cookie δεν μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή και δεν μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε ιο ή άλλα επιβλαβή αρχεία.

Τα ακόλουθα cookies τρίτων μερών αποθηκεύονται όταν χρησιμοποιείται αυτή η ιστοσελίδα:

 • Το Google Analytics (παρέχεται από την Google Inc.) για να μας δώσει την δυνατότητα α) να εκτελεστούν στατιστικές αναλύσεις όπως π.χ. ο αριθμός των επισκεπτών, τα δεδομένα θέσης, να μάθουμε τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας και β) να βελτιωθεί η φιλικότητα της ιστοσελίδας και η χρηστικότητα, π.χ. με βάση τις μετρήσεις κίνησης της ιστοσελίδας
 • Το Addthis (παρέχεται από την AddThis, Inc.) χρησιμοποιείται για να δώσει την δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να χρησιμοποιήσουν χαρακτηριστικά μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως κοινή χρήση, αποστολή ή να προτείνουν σελίδες σε άλλους
 • Το Youtube (παρέχεται από την YouTube LLC.) χρησιμοποιείται για αποθήκευση προτιμήσεων συνεδρίας (π.χ. γλώσσα) ενώ προτείνεται και άλλο περιεχόμενο με βάση τις προηγούμενες χρήσεις σας (ενεργοποιείται μόνο όταν είστε συνδεδεμένος στο Youtube όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και μόνο όταν κάνετε κλικ στο πλήκτρο YouTube)
 • Το Facebook (παρέχεται από την Facebook, Inc.) χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση χρηστών που είναι συνδεδεμένοι στο Facebook με σκοπό την κοινή χρήση περιεχομένου στο Facebook (μόνο όταν είστε συνδεδεμένος στο Facebook όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και μόνο όταν κάνετε κλικ only στο πλήκτρο Facebook)
 • Το LinkedIn (παρέχεται από την LinkedIn Corp.) για να δώσει την δυνατότητα για τα χαρακτηριστικά «follow» και «share» στο LinkedIn (μόνο όταν είστε συνδεδεμένος στο LinkedIn όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και μόνο όταν κάνετε κλικ στο πλήκτρο LinkedIn).
 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE. Χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση επαναλαμβανόμενων επισκέψεων από έναν μόνο χρήστη.
 • SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE. Χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση μιας αλληλουχίας των αιτημάτων HTTP από έναν και μόνο χρήστη
 • ASP.NET_SessionId. Χρησιμοποιείται ώστε να επιτρέψει στα αιτήματα HTTP να συνδεθούν με το δεδομένα συνεδρίας από την πλευρά του εξυπηρετητή
 • #lang. Χρησιμοποιείται από την Sitecore για την αποθήκευση της τρέχουσας γλώσσας σε ένα cookie.
 • use_cookies. Απομνημόνευση επιλογής της αποδοχής των cookies
 • Πρόσθετα Cookies (π.χ. Χάρτης Google)

3. Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή σχόλια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ISS αποστέλλοντας email στο iss-gr@gr.issworld.com .