Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Hotel leisure and entertainment

Ολοκληρωμένες λύσεις Ενεργειακής Εξοικονόμησης & Διαχείρισης από την ISS

Αποτύπωση & ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης του ξενοδοχείου ανά μορφή ενέργειας

Επισήμανση των αναγκαίων παρεμβάσεων

Σχεδιασμό & Μελέτη του Έργου

Προμήθεια του εξοπλισμού

Διαχείριση ή/και εκτέλεση του Έργου

Παρακολούθηση και αποτίμηση της απόδοσης των παρεμβάσεων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας

Εποπτεία της λειτουργίας και Συντήρηση του εξοπλισμού

Ενεργειακή διαχείριση

Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος