Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συστήματα Διαχείρισης


Στην ISS κατανοούμε πως κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων της αλλά και των εν γένει διαδικασιών λειτουργίας της. Διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών και βρισκόμενοι σε συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη, δημιουργούμε ένα ευέλικτο και εξατομικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Η αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ISS, εξασφαλίζεται με την φυσική παρουσία του Επόπτη Διαχείρισης Έργου (Facilitator), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό του κάθε έργου.

Η ISS, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έχει αναπτύξει Ολοκληρωμένα Συστήματα Υπηρεσιών (Integrated Facility Services) που έχουν ως αποτέλεσμα την τελική παροχή των Υπηρεσιών ως μία ενιαία λύση για τον κάθε πελάτη της, προσφέροντας:

1. τη μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους
2. την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
3. τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών-λύσεων
4. την απλοποίηση όλων των διαχειριστικών διαδικασιών
5. την ευελιξία των διαδικασιών και
6. την αύξηση της παραγωγικότητας & της αποδοτικότητας των εργαζομένων.

Πιστοποιήσεις

ISS Facility Services Certification

Γνωρίζετε ότι:

Cleaning services
...η ISS καθαρίζει κατ' έτος πάνω από 30 δις m2 επιφάνειες;