Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ISS

ISS Facility Management

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ISS, που την εδραιώνει στον χώρο δραστηριοποίησης της, αποτελεί το υποστηρικτικό Σύστημα Διαχείρισης (Facility Management System) που διευκολύνει και αναπτύσσει τις εθνικές και  διεθνείς πρακτικές παροχής υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, το Σύστημα Διαχείρισης (Facility Management System) της ISS συμβάλλει σημαντικά, τόσο στις καθημερινές λειτουργίες όσο και στην διαχείριση των υπηρεσιών της επιχείρησης σας, διασφαλίζοντας την συνοχή, την ποιότητα και την πληρότητα των τελικών επιδόσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών.