Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Support Services

 •  
 

Η ISS έχοντας αναπτύξει ένα σύνολο πολύπλευρων υπηρεσιών που κρίνονται «αναγκαίες» από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, έχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των αναγκών σας σχετικά με υπηρεσίες:

 • υποδοχής εταιρειών (reception),
 • υποδοχής και διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email management),
 • διαχείρισης & αρχειοθέτησης εγγράφων,
 • προσωρινής αντικατάστασης υπαλλήλων,
 • εύρεσης & αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού διαφόρων ειδικοτήτων (υπάλληλοι γραφείου, τεχνικοί, εργάτες, καμαριέρες, νοσοκόμοι, σερβιτόροι, αποθηκάριοι, τραπεζοκόμοι κλπ),
 • διαχείρισης μισθοδοσίας,
 • διάθεσης προσωπικού με τη μορφή προσωρινής απασχόλησης (part time).
 
 
iss support services
 

Η ISS Human Resources Α.Ε. αποτελεί θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ISS στην Ελλάδα και έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τις υπηρεσίες παροχής ανθρώπινου δυναμικού και απασχόλησης σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

H ISS Human Resources Α.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και εξειδίκευση στους εξής τομείς:

 1. Εύρεση & Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive Selection – Middle & low level Selection)
 2. Προσωρινή Απασχόληση με στόχο την κάλυψη προσωρινών, έκτακτων ή εποχικών αναγκών (Temporary Staffing Services)
 3. Διαχείριση Μισθοδοσίας (Payroll Services)
 4. Επανατοποθέτηση προσωπικού (Outplacement Services)
 5. Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού (Training Services)

 

Πιστοποιήσεις

ISS Facility Services Certification
εργαζόμενοι στην ISS World

Οι εργαζόμενοι είναι για την ΙSS πολύτιμοι. H εταιρία πετυχαίνει με συνεχή προσπάθεια να βελτιώνει την απόδοση των υπαλλήλων και να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την αφοσίωση, τα κίνητρα και την αυτονομία των εργαζομένων.