Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ISS Human Resources A.E.


 

Η ISS Human Resources A.E. αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας ISS Facility Services Α.Ε. η οποία με τη σειρά της ανήκει στον Όμιλο της ISS, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 74 χώρες με περισσότερους από 490.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Η ISS Human Resources A.E. ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2002 συμβάλλοντας στην ανάπτυξη όλων των μορφών της ευέλικτης εργασίας αφού προσφέρει πλήρεις & αποτελεσματικές λύσεις στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό. 

Η ISS Human Resources A.E. είναι η πρώτη Εταιρεία που έλαβε άδεια λειτουργίας, από το Υπουργείο Απασχόλησης, ως Εταιρεία παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης ενώ παράλληλα διαθέτοντας άδεια λειτουργίας Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, κατέχει ηγετική θέση στον χώρο εύρεσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού διαχειριζόμενη ένα πολύ μεγάλο αριθμό υποψήφιων εργαζομένων. 

Η ISS Human Resources A.E. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού που σχετίζονται τόσο με τη προσωρινή απασχόληση όσο και με τη μόνιμη στελέχωση προσωπικού, την εύρεση αλλά και την αξιολόγηση του προσωπικού, τη διαχείριση της μισθοδοσίας, την εξ ολοκλήρου κατάρτιση των εργαζομένων, την επανατοποθέτηση των εργαζομένων κ.λπ.

 

εταιρεία-προσωρινής-απασχόλησης

Ο στόχος μας είναι να βρούμε τον κατάλληλο υποψήφιο, για την κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή!

Πιστοποίηση

ISS Greece - Πιστοποίηση HR

ISS Human Resources A.E.

ISO 9001:2008