Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσωρινή Απασχόληση

Πλέον η παροχή εργασίας μέσω μιας Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), ως εναλλακτική μορφή απασχόλησης, σημειώνει σημαντική ανάπτυξη και στην Ελλάδα.

Η παροχή υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης από την ISS Human Resources A.E. αποτελεί μια τριμερή συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου, της ISS HR A.E και μιας εταιρείας ή επιχείρησης που αναζητά να καλύψει τις έκτακτες (και όχι μόνο) της σε προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι που εμείς παρέχουμε (για πλήρη ή μερική απασχόληση για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η ανάγκη) ουσιαστικά ανήκουν στη δική μας εταιρεία (ISS Human Resources A.E),.

Ο άμεσος στόχος της λειτουργίας της ISS Human Resources A.E., ως Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης, είναι η αύξηση του καταρτισμένου εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να επιτευχθεί η πληρέστερη κάλυψη είτε των αναγκών (έκτακτων ή τακτικών) των επιχειρήσεων-πελατών της σε θέματα απασχόλησης, ενώ έμμεσος στόχος της αποτελεί η καθοριστική μείωση του ποσοστού ανεργίας της χώρας.

 
Προσωρινή-Απασχόληση
 
 
Οφέλη για την επιχείρηση
 

Με τη συνεργασία της εταιρείας, της επιχείρησης ή του οργανισμού σας με την ISS Human Resources A.E., πάνω σε θέματα παροχής υπηρεσιών προσωρινής απασχόλησης, θα επωφεληθείτε με :

  • την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη θέσεων εργασίας (εποχιακών, αιχμής, αδειών εγκυμοσύνης, ασθενειών κλπ.),
  • την εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού,
  • τη μείωση του κόστους πρόσληψης και διαχείρισης της μισθοδοσίας των εργαζόμενων,
  • την ευελιξία, με την έννοια πως θα μπορείτε να διατηρήσετε-ανά πάσα στιγμή-στο μισθολόγιο, μόνο εκείνους τους εργαζόμενους που χρειάζεστε, ποσοτικά και ποιοτικά, 
  • την κάλυψη Επανατοποθέτησης Προσωπικού (Out-placement).
 
Οφέλη για τον υποψήφιο
 

H εργασία μέσω των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, εμφανίζει εντυπωσιακή αύξηση αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή μιας μεγάλης μερίδας υποψηφίων που αναζητούν έναν τρόπο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και παράλληλα να εμπλουτίσουν την εργασιακή τους εμπειρία.

Επιλέξτε την ISS Human Resources A.E. για την εύρεση Προσωρινής Απασχόλησης και βάλτε τις βάσεις για την απόκτηση της πολυπόθητης εργασιακής εμπειρίας που θα σας βοηθήσει στην περαιτέρω επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Μαζί μας θα έχετε τις ανάλογες ευκαιρίες αλλαγής και δοκιμής σε νέους κλάδους και αντικείμενα εργασίας, ενώ θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην μερική ή την πλήρη απασχόληση αποφεύγοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τα μεγάλα χρονικά διαστήματα ανεργίας.

Η επιλογή της Προσωρινής Απασχόλησης, ειδικά από φοιτητές ή από χαμηλά αμειβόμενους εργαζόμενους, ενδύκνειται για την συμπλήρωση του συνολικού εισοδήματος.

εταιρεία-προσωρινής-απασχόλησης

Ο στόχος μας είναι να βρούμε τον κατάλληλο υποψήφιο, για την κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή!