Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρεχόμενες υπηρεσίες προς εργοδότες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς Εργοδότες

•Υποδοχή
(Reception)

•Τηλεφωνικό
κέντρο

•Γραφείο
αλληλογραφίας

•Διαχείριση
βιογραφικών

•Meeting
rooms set up

•Αρχειοθέτηση

•Εύρεση & διαχείριση προσωπικού προσωρινής απασχόλησης

εταιρεία-προσωρινής-απασχόλησης

Ο στόχος μας είναι να βρούμε τον κατάλληλο υποψήφιο, για την κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή!