Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Cleaning Services


Το εξειδικευμένο προσωπικό της ISS προσεγγίζει την πολύπλευρη έννοια της καθαριότητας μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και εξειδικευμένων μεθόδων υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας στον πελάτη ένα καθαρό, υγιές και φιλόξενο περιβάλλον εργασίας. 

 Σε συνεργασία με τους πελάτες μας εντοπίζουμε ακριβώς τις ανάγκες τους και παρέχουμε επαγγελματική, ευέλικτη  και εξατομικευμένη λύση καθαρισμού. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του.

Η ISS προσφέροντας υπηρεσίες καθαρισμού με τα ίδια πρότυπα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον κάθε πελάτη της και εντοπίζοντας τις ανάγκες του, παρέχει επαγγελματικές, ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις καθαρισμού.

cleaning-services

Επιπροσθέτως, η υπηρεσία Καθαριότητας ως μέρος του συνόλου των παρεχόμενων Υπηρεσιών Διαχείρισης (Facility Management Services) της ISS μπορεί να παρέχεται μεμονωμένα, συνδυαστικά ή και σαν μία ολοκληρωμένη λύση, συνδυάζοντας όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του πελάτη σε μια ενιαία λύση. Αυτό σημαίνει πως ένας τομέας υπηρεσίας μπορεί να καλύψει και άλλες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την αποδοτικότητα και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. μια θέση εργασίας στη reception μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με τις υπηρεσίες ασφάλειας, δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να μειώνει τα λειτουργικά του κόστη).

Πιστοποιήσεις

ISS Facility Services Certification

Γνωρίζετε ότι:

Cleaning services
...η ISS καθαρίζει κατ' έτος πάνω από 30 δις m2 επιφάνειες;