Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύστημα «Cleaning Excellence»

Cleaning Excellence / Cleaning Services - ISS

Το «Cleaning Excellence» αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα καθαρισμού της ISS, σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτελέσματα με τα υψηλότερα standards επαγγελματικού καθαρισμού, τόσο σε Εθνική όσο και σε Παγκόσμια κλίμακα.

Το τελικό αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης του πρότυπου συστήματος «Cleaning Excellence», είναι η τελική αύξηση της παραγωγικότητας, η σταθερά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθαρισμού αλλά και η συνολική εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους της κάθε επιχείρησης.

Η επιτυχημένη λειτουργία του πρότυπου συστήματος «Cleaning Excellence», στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών, την αποδοτικότητα των μεθόδων, την εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και στον σεβασμό στο περιβάλλον.

Όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρότυπο σύστημα «Cleaning Excellence», απλοποιούνται ενώ οι άνθρωποί της ISS δουλεύουν με μια ενιαία φιλοσοφία και μία κοινή μέθοδο, ακολουθώντας 4 απλά βήματα:  Κοιτάω > Σκέφτομαι > Ενεργώ > Ελέγχω.Το «Cleaning Excellence» αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα καθαρισμού της ISS, σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτελέσματα με τα υψηλότερα standards επαγγελματικού καθαρισμού, τόσο σε Εθνική όσο και σε Παγκόσμια κλίμακα.

Το τελικό αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης του πρότυπου συστήματος «Cleaning Excellence», είναι η τελική αύξηση της παραγωγικότητας, η σταθερά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών καθαρισμού αλλά και η συνολική εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους της κάθε επιχείρησης.

Η επιτυχημένη λειτουργία του πρότυπου συστήματος «Cleaning Excellence», στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών, την αποδοτικότητα των μεθόδων, την εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και στον σεβασμό στο περιβάλλον.

Όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το πρότυπο σύστημα «Cleaning Excellence», απλοποιούνται ενώ οι άνθρωποί της ISS δουλεύουν με μια ενιαία φιλοσοφία και μία κοινή μέθοδο, ακολουθώντας 4 απλά βήματα:  Κοιτάω > Σκέφτομαι > Ενεργώ > Ελέγχω.

Πατήστε εδώ για να δείτε το φυλλάδιο του Cleaning Excellence

                 Cleaning Excellence / Cleaning Services - ISS