Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

sustainable cleaning

Βιώσιμος Καθαρισμός από την ISS

Η υποστήριξη της περιβαλλοντική βιωσιμότητας και τη προστασία του πρασίνου αποτελούν βασικές αξίες της ISS, η οποία μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένων «πράσινων» στρατηγικών επιδιώκει την ανάλογη ανάπτυξη του περιβαλλοντικού αισθήματος στους ίδιους τους πελάτες της και στις τελικές δραστηριότητες τους.

Ο βιώσιμος καθαρισμός που εφαρμόζει η ISS συντελείται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών και πρωτοκόλλων που αφορούν την αξιολόγηση των αναγκών της κάθε εγκατάστασης και των χρηστών της, τη χρήση των διαφόρων χημικών ουσιών, τον καθαρισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και τις διαδικασίες αλλά και τα προγράμματα εκπαίδευσης.

Δέσμευση της ISS αποτελεί η συνολική βελτίωση της ποιότητας των εσωτερικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας βιώσιμες προτάσεις καθαρισμού που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η ISS, μέσω της συνεργασίας της με μεγάλους προμηθευτές προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον αλλά και της τεχνογνωσίας της, έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη χρήση χημικών απορρυπαντικών στις επιχειρήσεις σε ποσοστό 75%.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι διαδικασίες Βιώσιμου Καθαρισμού της ISS, διέπονται από τους κανόνες που θέτουν εγκεκριμένα οικολογικά σήματα σε όλο τον κόσμο:


      

cims certified gb