Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Resources and Systems

Πόροι και Συστήματα

Με τη συνεργασία σας με το τμήμα Property Services της ISS εξασφαλίζετε αρκετά σημαντικές υπηρεσίες σχετικά με την πληρότητα της εικόνας της επιχείρησης σας.

Στο τμήμα Property Services διαθέτουμε μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού σε διάφορους τομείς υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ, λόγω της συνεργασίας με ένα εκτενές δίκτυο υπεργολάβων, είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε, να διαχειριστούμε και να παρέχουμε οποιοδήποτε λύση ειδικά για την επιχείρηση σας.

Επιλέξτε τις υπηρεσίες μας σχετικά με τη συντήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, εντός κι εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης σας, και διασφαλίστε με τον πιο επαγγελματικό τρόπο την μέγιστη επενδυτική αξία του ακινήτου σας.

 
Διαχείριση εγκαταστάσεων πελάτη

Στην ISS πάντα θέτουμε όλες τις δομές της εταιρείας σε πλήρη υπευθυνότητα για τη σωστή διαχείριση της περιουσίας των πελατών μας στοχεύοντας στη μέγιστη διασφάλιση της αναλογίας χρόνου παρεχόμενης υπηρεσίας, απόδοσης και κόστους.

Σημαντικό εργαλείο στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας αποτελεί το λογισμικό Facility Management System το οποίο, διαθέτοντας μια πλήρη βάση δεδομένων σχετικά με την διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων του κάθε πελάτη μας, διευκολύνει τόσο τη διεξαγωγή όλων των προγραμματισμένων τεχνικών ενεργειών όσο και την συνεχή ενημέρωση της συνολικής κατάστασης συντήρησης των διαφόρων εγκαταστάσεων.

Γι’ αυτό άλλωστε, στην ISS, μπορούμε να διαχειριζόμαστε σε πραγματικό χρόνο όλες τις συμφωνίες με τους πελάτες αλλά και τους προμηθευτές σας, διασφαλίζοντας πως οι ημερομηνίες λήξης και ανανέωσης δεν θα χαθούν ενώ, παράλληλα, διατηρούμε την παρακολούθηση όλων των συναφών συμβολαίων αλλά και το αντίστοιχο ιστορικό των διαφόρων αλλαγών αυτών.

Γνωρίζετε ότι:

Property Services
Η ISS συντηρεί και φροντίζει περισσότερα από 800.000 m2 εξωτερικών χώρων τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους!