Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
press-image

Speak up

Η ISS έχει υιοθετήσει μια πολιτική και ένα σύστημα αναφοράς, το «Speak Up» που καθιστά δυνατή για τους εργαζομένους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους την αναφορά οποιωνδήποτε σοβαρών και ευαίσθητων θεμάτων με εμπιστευτικό τρόπο. Το παρόν κανάλι έχει ως στόχο την αναφορά σοβαρών και ευαίσθητων θεμάτων που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τις λειτουργίες και τις επιδόσεις της επιχείρησης της ISS, και τα οποία, λόγω της φύσης του θέματος, δεν είναι δυνατό να αναφερθούν μέσω των κανονικών γραμμών αναφοράς. Η ISS διασφαλίζει ότι όλες τα εν λόγω θέματα αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και σωστά, Μπορείτε να διαπιστώσετε αν το θέμα σας εμπίπτει σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο Ομίλου αν ανατρέξετε στον παρακάτω οδηγό αναφοράς Speak Up. Κάθε καταγγελία θα παραλαμβάνεται από τον Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου.


Αναφορά περιστατικού

report-an-incident
Αναφέρετε ένα θέμα μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου αναφοράς μας ή της τηλεφωνικής γραμμής μας χωρίς χρέωση
Αναφορά εδώ

Υπάρχουσα περίπτωση

enquire-on-a-case

Παρακολουθήστε ένα περιστατικό που έχετε υποβάλει στο παρελθόν

Ζητήστε πληροφορίες εδώ

Πολιτική αναφοράς Speak Up

enquire-on-a-case
Διαβάστε και πραγματοποιήστε λήψη της πολιτικής κοινοποίησης Speak Up πριν αναφέρετε ένα πρόβλημα εδώ

Οδηγός αναφοράς Speak Up

speak-up-guide
Διαβάστε τον οδηγό αναφοράς Speak up και μάθετε πώς μπορείτε να αναφέρετε ένα πρόβλημα εδώ

Η δέσμευσή μας

Jeff Gravenhorst

“Ως ISS, δεσμευόμαστε να πραγματοποιούμε τις δραστηριότητές του Ομίλου μας σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες δικαίου και ηθικής".

Jeff Gravenhorst

Διευθύνων Σύμβουλος ISS Group 

Επικοινωνία

Jeff Gravenhorst

Dan Otzen
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου του ISS Group
Email: Dan.Otzen@group.issworld.com
Τηλεφωνο: +45 38 17 68 00

Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
Denmark (Δανία)