Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι Άνθρωποί μας

Στην ISS πιστεύουμε πως μια πετυχημένη εταιρική πορεία δεν απεικονίζεται μόνον σε αριθμούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους πελάτες και κατά συνέπεια προς το κοινωνικό σύνολο.

Βάσει αυτού, η πολιτική του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της ISS αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας και γι’ αυτόν το λόγο, τηρώντας έναν βασικό κώδικα δεοντολογίας, αποσκοπούμε στην δίκαιη και ίση μεταχείριση όλου του προσωπικού της, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας γλώσσας κ.λπ.

Παράλληλα, επειδή στην ISS γνωρίζουμε πως η σωστή διαχείριση και μεταχείριση του προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντική για την τελική σωστή ανταπόκριση προς τις υπηρεσίες που αυτό καλείται να διεκπεραιώσει, παρέχουμε ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, την ανάλογη εκπαίδευση καθώς και την παροχή κινήτρων ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην ISS, ως μέλος του United Nation Global Compact, πρεσβεύουμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων ειδικά στην παροχή άριστων συνθηκών εργασίας με τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, σεβόμενοι πάντα και τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και το περιβάλλον. 

Κώδικα Δεοντολογίας

iss