Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επιβραβεύσεις Προσωπικού

Ίσες ευκαιρίες για όλους

Από τα πιο σημαντικά στοιχεία της εταιρικής πολιτικής της ISS, είναι η απόδοση ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους, επαινώντας και επιβραβεύοντας το προσωπικό μας βάσει των ικανοτήτων και των προσόντων, μακριά από οποιαδήποτε μορφής διάκριση (φυλετική, ηλικιακή, εθνική, θρησκευτική, πολιτική κλπ.).

 
Επιβραβεύσεις προσωπικού

Στην ISS, γνωρίζοντας πως η σωστή διαχείριση και μεταχείριση του προσωπικού είναι εξαιρετικά σημαντική για την τελική σωστή ανταπόκριση προς τις υπηρεσίες που αυτό καλείται να διεκπεραιώσει, παρέχουμε τα ανάλογα κίνητρα ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η ISS, βάσει συγκεκριμένων στόχων, επιβραβεύει τους εργαζόμενους της αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συμβολή τους στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων την εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα για "Το μήλο" της ISS (Πρόγραμμα Αναγνώρισης & Επιβράβευσης) εδώ.