Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
employees-contant-image

Επικοινωνία

Στην ISS, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, αποτελεί η συστηματική και αμφίδρομη επικοινωνία με τους εργαζομένους μας.

Γι’ αυτόν το λόγο επιδιώκουμε, μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας, ο εργαζόμενος να μπορεί να εκφράσει ελεύθερα ότι τον απασχολεί και τον προβληματίζει ή θεώρει αξιοσημείωτο να αναφερθεί για την αναβάθμιση και βελτίωση την ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε. H ISS, στα πλαίσια της ανάπτυξης της συνεχούς και ουσιαστικής επικοινωνίας, εδραίωσε επικοινωνιακά συστήματα:

  • Ενημέρωση σε καθημερινή βάση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • Εσωτερικό διαδίκτυο της Εταιρείας (intranet)
  • Έντυπο Εταιρικό Περιοδικό (6μηνιαίο)
  • Ηλεκτρονικό Περιοδικό
  • Αφίσες και stands
  • Koυτί παραπόνων και ιδεών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, αποσκοπώντας στο να παραμείνουμε στην κορυφή αναπτύξαμε νέους τρόπους επικοινωνίας, όπως (το 2013) το ιδιωτικό κοινωνικό δίκτυο με το οποίο συνδέουμε τους ανθρώπους μας, διοχετεύοντας τις ανάλογες πληροφορίες μεταξύ των ομάδων. Η χρήση ενός τέτοιου δικτύου, δίνει την άμεση ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν ιδέες τους, με στόχο την τελική εξέλιξη της ISS.