Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
περιβάλλον

Το περιβάλλον μας

Η ISS, ως παγκόσμια εταιρεία, σεβόμενη το φυσικό περιβάλλον συμμετέχει στην παγκόσμια κινητοποίηση για την προστασία του πλανήτη μας, προσθέτοντας στις αξίες της την δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής της επίδοσης. Βάσει αυτού, έχουμε αναπτύξει την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών τόσο στην εσωτερική μας λειτουργία όσο και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Αρωγός στην προσπάθεια μας είναι όλο το προσωπικό μας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Δεδομένου ότι στην ISS είμαστε πιστοποιημένοι (από τον Δεκέμβριο 2008) με ISO 14001:2004, συμμετέχουμε ενεργά με μια σειρά πρωτοβουλιών για την περιβαλλοντική φροντίδα:

 
  • ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου και γυαλιού
  • ανακύκλωση μπαταριών
  • ανακύκλωση toner
  • ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
  • ενεργειακή διαχείριση κτιρίου – εξοικονόμηση ενέργειας
  • eco driving
  • καθαρισμός αυτοκινήτων με οικολογικά προϊόντα
  • μέθοδος καθαρισμού cleaning excellence
  • Σε όλα τα email εντός και εκτός Εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάλογη ένδειξη περιβαλλοντικής ευθύνης
think green
Please consider the environment before printing this e-mail