Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ποιότητά μας

Η ISS είναι πιστοποιημένη με βάση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 από το 1994. Σήμερα η ISS διαθέτει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες Facility Services. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών μας μέσω:

  • Παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα επίπεδα ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
  • Διαφύλαξης απόρρητων πληροφοριών του Πελάτη με σεβασμό.
  • Ενδελεχούς ελέγχου τυχών παραπόνων ώστε να αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη διαρκή εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
  • Αξιολόγησης της επιλογής και προμήθειας των προϊόντων και υπηρεσιών σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια: Ποιότητα, Οικονομία, Ηθική, Περιβάλλον και Ανθρώπινο Δυναμικό

Πιστοποιήσεις

ISS Facility Services Certification
Facility Services

ISO 9001:2008

Human Resources

ISO 9001:2008