Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ISS Overview Property Services

Η Κοινωνία μας

H ISS ως παγκόσμια εταιρεία αλλά και ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (με περίπου 2.000 εργαζόμενους), είναι προφανές πως - μέσω των λειτουργιών της - επηρεάζει ανάλογα ένα ευρύ κοινωνικό σύνολο είτε σε παγκόσμιο είτε σε τοπικό επίπεδο. Στα πλαίσια των λειτουργιών της, βασικό μέλημα της εταιρείας αποτελεί και το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε συσχετισμό πάντα με το σύνολο των ενεργειών που την προάγουν.

Ειδικά σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις (τόσο προς τους εργαζομένους όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία) σχετικά με το περιβάλλον και τον πλανήτη.

Στην ISS η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ζωτικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας της και αποτελεί όχι μόνο το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και δέσμευση για ενέργειες που θα οδηγήσουν σε επιχειρηματική ευημερία και αριστεία.