Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Αιμοδοσία

Γνωρίζετε ότι η ISS διατηρεί Τράπεζα Αίματος σε 29 Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα;
Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τον συνάδελφο, φίλο και συνεργάτη. Η Ημέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας θεσμοθετήθηκε στην εταιρεία από το 2009, οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην προσπάθεια μας, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη για το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς στη χώρα μας η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται η σε κίνδυνο η ζωή όσων συνανθρώπων μας το χρειάζονται.
 
αιμοδοσία
 
Είναι λίγα λεπτά από τη ζωή μας που θα σώσουν κάποιες άλλες ζωές!
 
Το ασφαλές αίμα σώζει ζωές και χιλιάδες άνθρωποι θα πέθαιναν κάθε μέρα, αν κάποιοι άλλοι δε δώριζαν το αίμα τους.
 
Μια ποσότητα αίματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι ζωτικής σημασίας- τα λευκά αιμοσφαίρια ζουν φυσιολογικά 35 ημέρες και τα αιμοπετάλια 5 ημέρες μετά την αιμοδοσία, πριν γίνουν εντελώς ακατάλληλα για χρήση.