Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κοινωνική Συνεισφορά

γιατροί του κόσμου
Η εταιρεία ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά προβλήματα, επιδεικνύει ιδιαίτερη στήριξη και αγάπη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύσταση της εθελοντικής ομάδας Angels οπού στόχος της είναι να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων με κάθε τρόπο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης τους
προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια σε συναδέλφους, φορείς και ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες:
  • Συγκεντρώσαμε προϊόντα τροφής και φροντίδας για το 6μηνών παιδάκι συναδέλφου.
  • Συμμετοχή σε συσσίτια απόρων 
  • Συλλογή ρούχων, για παιδιά και μεγάλους για τη διάθεση σε Ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη
  • Συμμετοχή σε Εθελοντικούς Καθαρισμούς
  • Συμμετοχή σε εκδήλωση για το περιβάλλον
  • Συλλογή φαρμάκων για τους Γιατρούς του Κόσμου

Η προσφορά είναι μια έκφραση αγάπης και πρέπει να διατυπώνεται συνεχώς. Ενέργειες που προάγουν την ευθύνη μας απέναντι στην Κοινωνία θα πρέπει να τις στηρίζουμε και να τις ενισχύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας όλο το προσωπικό για την εθελοντική προσφορά.