Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Business Services & IT

Απόδειξη παροχής ποιότητας

evidence-of-quality-delivery
Η ISS είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι οι πελάτες μας θέλουν να δουν μετρήσιμη απόδοση όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση των δαπανών, την υψηλού επιπέδου ικανοποίηση του χρήστη και τη βέλτιστη αξία.

Διασφαλίζουμε ότι οι στόχοι, η συλλογή δεδομένων και τα καθεστώτα βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του πελάτη, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε να έχουν θετική επίδραση στην επιχείρηση σας.

Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την αξία της δημιουργίας παρέχοντας τη βέλτιστη αξία στις υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη και παρακολουθούμε οι ίδιοι την ποιότητα των παροχών και των πρωτοβουλιών ανάπτυξης του λογαριασμού για την προώθησή του.

  • Η επίτευξη των στρατηγικών, τακτικών και λειτουργικών στόχων KPI συλλέγεται και αναφέρεται για την ενεργοποίηση μιας ισχυρής διοίκησης. Παρέχουμε πληροφορίες αξιολόγησης που ανανεώνονται συνεχώς σχετικά με τα επίπεδα υπηρεσιών και τις δαπάνες από όλους τους τομείς, για να υποστηρίξουμε τη λήψη αποφάσεων από τον πελάτη
  • Προσθέτουμε γνώση συλλαμβάνοντας και αναφέροντας μείωση στις συνολικές δαπάνες του κύκλου ζωής, ως αποτέλεσμα των καθεστώτων συντήρησης με επίκεντρο την εταιρεία
  • Η έκβαση από τις αλλαγές στα έργα κεφαλαιακών δαπανών περιλαμβάνει την αναφορά των μειώσεων στις συνολικές δαπάνες του χαρτοφυλακίου
  • Στις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που παρέχουμε περιλαμβάνεται η ανάλυση εξατομικευμένου επιπέδου και η αναφορά των δαπανών ενέργειας και των εξοικονομήσεων που επιτεύχθηκαν
  • Η αυτοπαρακολούθηση των επιπέδων συμμόρφωσης περιλαμβάνει την αναφορά βασικών προϋποθέσεων και εσωτερικών εκθέσεων ελέγχου
  • Τα σχέδια μείωσης της διαφοράς αναπτύσσονται για την ανάπτυξη των προτύπων για χαρακτηρισμένες περιοχές και η πρόοδος αναφορικά με αυτά αναφέρεται συστηματικά στους διευθυντές του πελάτη
  • Γρήγορη αναδιάταξη των υπηρεσιών ή μείωση στην γραμμή και την προσαρμογή των επιπέδων των υπηρεσιών και των δαπανών

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ