Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Food & Beverage

Πώς μπορείτε να ωφεληθείτε

Για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη εστιάζουμε στην παροχή των υπηρεσιών και στήριξης της παραγωγής που χρειάζεστε και στη βελτιστοποίηση των οφελών από τις εξατομικευμένες λύσεις που παρέχουμε.
benefit-retail-food-beverage
Η φιλοδοξία μας δεν περιορίζεται στην απλή παροχή των καθορισμένων υπηρεσιακών στόχων.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να κατανοήσουμε τις ροές παραγωγής σας και τα στρατηγικά αλλά και επιτόπια επιχειρηματικά σχέδιά σας, και για να αναγνωρίσουμε τομείς στους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη του εμπορικού σας ονόματος σε υφιστάμενες και νέες αγορές.

Προωθούμε τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών υποστήριξης, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα και το κόστος, με στόχο την εστίαση στην απόδοση, συμμόρφωση και αξία.

Στα βασικά οφέλη περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • Προστασία και ενίσχυση εμπορικού ονόματος
  • Διατήρηση και βελτίωση επιπέδων παραγωγής και κρίσιμου χρόνου λειτουργίας περιουσιακών στοιχείων
  • Εξοικονόμηση κόστους εγκαταστάσεων που προσφέρεται ώστε να στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα τιμών του πελάτη στις αγορές
  • Συμμόρφωση υγιεινής ως ‘απαίτηση που δεν επιδέχεται αθέτησης. Όλες οι ρυθμιζόμενες περιοχές και περιβάλλοντα διατηρούνται κατά τα καθορισμένα πρότυπα
  • Συλλογική ‘εστίαση μίας ομάδας στη διατήρηση της παραγωγής
  • Ανάληψη ευθύνης για όλες τις υπηρεσίες των εγκαταστάσεων και διαχείριση της απόδοσης τυχόν εξειδικευμένων υπεργολάβων
  • Ικανή και αποτελεσματική στήριξη εγκαταστάσεων για τις ροές παραγωγής
  • Συνεχής βελτίωση μέσω καινοτομιών που παρέχουν καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερα κόστη

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ