Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Food & Beverage

Η λύση μας

Ως συνεργάτης υπηρεσιών αγωνιζόμαστε να σχεδιάζουμε και να παραδίδουμε ακριβώς τη σωστή λύση για κάθε πελάτη ως μοναδικό εμπορικό όνομα.
our-solution-food-beverage
Στη φάση του διαλόγου και της σύναψης της σύμβασης, ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες και ακούμε προσεκτικά τις αξίες του εμπορικού τους ονόματος, τις ανάγκες, αντικειμενικούς στόχους και τα θέματα τους.

Αυτά τα χρησιμοποιούμε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της λύσης, συνεργαζόμενοι με τους πελάτες στη διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης παραμένουμε ευέλικτοι, αξιοποιώντας τα σχόλια του πελάτη για να προσαρμόζουμε την υπηρεσία. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η λύση βελτιστοποιείται μέσα από την απόδοση της επιχείρησής σας, και είναι ευέλικτη με τον τρόπο που αναπτύσσεται και βελτιώνεται.

Συμμόρφωση
Στενή συνεργασία με τις επιτόπιες ομάδες παραγωγής ώστε να κατανοούνται και να προσδιορίζονται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης. Λεπτομερής ανάλυση των προτύπων υγιεινής στα προσαρμοσμένα έγγραφα SOP. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, σχήματα επιτήρησης και ελέγχων για τήρηση και καταγραφή των προτύπων. Πλήρως ελεγχόμενη υπηρεσία για τον καθαρισμό, τις βακτηριολογικές εξετάσεις και την τήρηση αρχείων σε διαρκές ‘επίπεδο ετοιμότητας για επιθεώρηση.

Μείωση κόστους
Εγγύηση για την εξοικονόμηση δαπανών. Πρόσθετες στρατηγικές εξοικονόμησης με βάση τις επενδύσεις μας στην καινοτομία και την αποδοτικότητα. Αξιοποίηση των δικών μας κέντρων αριστείας, των προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης, των Ακαδημιών της ISS, των φόρουμ γνώσης, των επιστημόνων τροφίμων και των σχετικών εμπειρογνωμόνων για προαγωγή της αποδοτικότητας και κοινή χρήση των λύσεων σε όλη την επιχείρηση.

Ιδιοκτησία των εργασιών και υποστήριξη της παραγωγής
Αναλαμβάνουμε πλήρως την ιδιοκτησία των υπηρεσιών εγκαταστάσεων. Η δυνατότητά μας ‘άμεσης ανταπόκρισης έχει σχεδιαστεί για την ταχεία παροχή του καθαρισμού και προετοιμασίας του εξοπλισμού παραγωγής πριν από μια αλλαγή της γραμμής προϊόντων.

Ευελιξία
Το μοντέλο αυτοπαράδοσης της ISS μάς επιτρέπει να δημιουργούμε συνέργιες και εξοικονομήσεις στον τρόπο που ενσωματώνονται και παρέχονται οι υπηρεσίες. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να προσαρμοστεί σε μέγεθος ώστε τα επίπεδα υπηρεσιών να αυξάνονται ή να μειώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη.

Παγκόσμια δυναμικότητα
Η ISS διαθέτει πραγματικά παγκόσμια εμβέλεια και εξυπηρετούμε πελάτες στον τομέα αυτό σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Τα πλαίσια διαδικασίας μας σημαίνουν ότι παράγουμε στιβαρές και συνεπείς λύσεις σε κάθε τοποθεσία ώστε να παρέχουμε εναρμονισμένες υπηρεσίες υψηλής απόδοσης.

Διαφάνεια
Η λύση επιχειρηματικών πληροφοριών Insight@ISS παρέχει στους πελάτες πληροφορίες κριτηρίων αξιολόγησης σχετικά με τα επίπεδα απόδοσης και τα κόστη από όλες τις τοποθεσίες. Αυτό επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα επίπεδα υπηρεσιών και τους παράγοντες κόστους με βάση τα γεγονότα.

 

Διαχείριση ενέργειας
Οι κορυφαίες λύσεις μας για τη διαχείριση της ενέργειας συνδυάζουν την παρακολούθηση των επιπέδων κατανάλωσης με στόχο τους τομείς υψηλής χρήσης με λύσεις μείωσης ενέργειας για μείωση του κόστους. Συνεργαζόμαστε με τους πελάτες για να ορίζουμε στόχους μείωσης και συντάσσουμε ακριβείς αναφορές σε σχέση με αυτούς ώστε να παρακολουθούμε την πρόοδο και τα αποτελέσματα.

Εταιρική ευθύνη
Τα δικά μας προγράμματα εταιρικής ευθύνης εναρμονίζονται με τους πελάτες μας σε διάφορες χώρες και κοινότητες που εξυπηρετούμε. Ξεκινάμε και στηρίζουμε προγράμματα που ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν τη φήμη του εμπορικού ονόματος του πελάτη.

Προστιθέμενη αξία
Προσθέτουμε αξία μέσω της καινοτομίας, για παράδειγμα, βελτιστοποιώντας την εκ νέου χρήση των αποβλήτων τροφίμων για άλλους σκοπούς και δημιουργώντας μια ροή εσόδων για τους πελάτες μας. Χρησιμοποιούμε σχεδιασμό περιουσιακών στοιχείων και προβάλλουμε επιχειρηματικές περιπτώσεις ώστε να διευκολύνεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε εναρμόνιση με τους στόχους του πελάτη. Παρέχουμε γνώση που μεταφέρεται από την ISS ώστε να στηρίζουμε τους πελάτες μας κατά την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών τεχνικών.

 

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ