Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Food & Beverage

Κατανοώντας τις ανάγκες σας

needs-retail-food-beverage

Συμμόρφωση
Η φήμη του εμπορικού ονόματος επηρεάζεται από τη συμμόρφωση με τα ρυθμιστικά πρότυπα υγιεινής, που επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών. Κάθε περιβάλλον παραγωγής πρέπει να ικανοποιεί απαιτητικά πρότυπα που υπόκεινται σε εξωτερικές επιθεωρήσεις. Ένας αποτελεσματικός πάροχος υπηρεσιών εγκαταστάσεων χρειάζεται να ενσωματώνει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σε προτυποποιημένες αξιόπιστες διαδικασίες.

Μείωση κόστους
Οι αγορές τροφίμων και ποτών είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές και τα προϊόντα βρίσκονται υπό συνεχείς πιέσεις τιμών. Οι υπηρεσίες στήριξης εγκαταστάσεων πρέπει να προσαρμόζονται στα μοντέλα κόστους παραγωγής και να συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα των τιμών. Καθώς αλλάζουν οι αγορές, χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία στο εμπορικό μοντέλο ώστε να ανταποκρίνεται σε περαιτέρω εξοικονόμηση.

Ικανότητα
Η τεχνική αριστεία και η αξιοπιστία απόδοσης είναι απαραίτητες για ‘παροχή υπηρεσιών συντήρησης με το σωστό τρόπο από την πρώτη φορά. Είναι κρίσιμης σημασίας η διατήρηση του χρόνου λειτουργίας των περιουσιακών στοιχείων και των επιπέδων αποτελεσμάτων παραγωγής, ενώ ο πάροχος των υπηρεσιών εγκαταστάσεων πρέπει να κατανοεί τις ροές παραγωγής κατά το σχεδιασμό και παροχή των υπηρεσιών.

 

Ευελιξία
Μπορούν να υπάρχουν στιγμιαίες διαφοροποιήσεις στη ζήτηση για προϊόντα και η ομάδα εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να προσαρμόζει τα επίπεδα υπηρεσιών. Αυτό απαιτεί στενή ενσωμάτωση με τις επιτόπιες ομάδες και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής ενώ ένας υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για τις εγκαταστάσεις με εξουσιοδότηση για ταχείες αλλαγές βρίσκεται επί τόπου.

Απλό περιβάλλον υπηρεσιών
Ένα σημείο επαφής και λογοδοσία για όλες τις υπηρεσίες των εγκαταστάσεων με έναν διαχειριστή FM με αυξημένες αρμοδιότητες επί τόπου. Ενσωμάτωση στις ομάδες διαχείρισης και παραγωγής των πελατών για δυνατή επικοινωνία και ταχεία προσαρμογή των υπηρεσιών. Σημαντική απλοποίηση και εξορθολογισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τεχνική καινοτομία
Καινοτομία των εγκαταστάσεων που κινητοποιεί τη βελτίωση, αποδοτικότητα και μείωση του κόστους. Ικανότητα χρήσης της καινοτομίας για πραγματοποίηση μετρήσιμων βελτιώσεων στα επίπεδα ποιότητας, πρότυπα συμμόρφωσης και αποδοτικότητα. Συνεργασία με της ομάδες των πελατών ώστε να ταυτοποιούνται οι σωστές καινοτομίες που δημιουργούν αξία στη σύμβαση.

 

Παγκόσμια δυναμικότητα
Η ενοποίηση των αγορών έχει οδηγήσει σε λιγότερες εταιρείες στο χώρο αλλά με πολύ μεγαλύτερα περιφερειακά και παγκόσμια χαρτοφυλάκια. Ένας πάροχος υπηρεσιών εγκαταστάσεων χρειάζεται παγκόσμια εμβέλεια ώστε να παρέχει υπηρεσίες σε όλες τις αγορές καθώς και στιβαρές διαδικασίες για εναρμόνιση της παροχής υπηρεσιών σε συνεπώς υψηλά πρότυπα σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.

Διαχείριση ενέργειας
Η ενέργεια αποτελεί μείζον στοιχείο κόστους και ένας αποτελεσματικός πάροχος υπηρεσιών εγκαταστάσεων πρέπει να προσφέρει πραγματικές λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Καθώς επιταχύνεται το κόστος της αγοράς ενέργειας, οι λύσεις μείωσης της κατανάλωσης πρέπει να είναι αποτελεσματικότερες αναφορικά με την επίτευξη εξοικονόμησης με πραγματικούς όρους.

Εταιρική ευθύνη
Οι εταιρείες τροφίμων και ποτών είναι σημαντικοί εργοδότες και γείτονες των κοινοτήτων και έχουν σαφείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να εναρμονίζονται με την κουλτούρα αυτή και να συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

 

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ