Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Healthcare

Κατανοώντας τις ανάγκες σας

understanding-your-needs

Ανάρρωση ασθενών
Οι υπηρεσίες εγκαταστάσεων χρειάζεται να υποστηρίζουν τους κλινικούς για την παροχή εξαιρετικής περίθαλψης υγείας στους ασθενείς.  Κάθε στοιχείο των υποστηρικτικών υπηρεσιών χρειάζεται να σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλει στην ευεξία και ανάρρωση των ασθενών.  Η καθαριότητα και η παρασκευή φαγητού παίζουν σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον αυτό.

Υγιεινή
Κάθε ροή εργασιών πρέπει να σχεδιάζεται και να παρέχεται με πλήρη κατανόηση της υγιεινής, της ασφάλειας, της φροντίδας του ασθενή και των κλινικών προτύπων.  Τα νοσοκομεία είναι εξειδικευμένα πλαίσια που απαιτούν εξειδικευμένο πάροχο υπηρεσιών εγκαταστάσεων με τα σωστά πρότυπα και ελέγχους υγιεινής.  Οι μέθοδοι καθαρισμού πρέπει να παρέχουν αξιόπιστα τα καθορισμένα επίπεδα υγιεινής για κάθε χώρο.

Πρότυπα και συμμόρφωση
Είναι σημαντικό να συμφωνηθούν λεπτομερείς προδιαγραφές, όπως και να εφαρμόζονται, επιτηρούνται και στοιχειοθετούνται.  Οι υπηρεσίες καθαριότητας πρέπει να επιτυγχάνουν προσεκτικά καθορισμένα πρότυπα και κανονισμούς που προλαμβάνουν τις λοιμώξεις και ενισχύουν την ανάρρωση των ασθενών.  Οι στόχοι υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος πρέπει να επιτυγχάνονται και να στοιχειοθετούνται.

Ελκυστικά γεύματα
Η τροφοδοσία πρέπει να προσφέρει στους ασθενείς ελκυστική και θρεπτική τροφή που επιθυμούν να τρώνε, να παρέχει εξαιρετική θρεπτικότητα και να υποστηρίζει θετικά την ανάρρωση των ασθενών. Η τροφή και η ενυδάτωση αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υγεία των ασθενών. Ο πάροχος της τροφοδοσίας πρέπει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους νοσοκομειακούς διατροφολόγους ώστε να σχεδιάζονται τα σωστά γεύματα.

Ενσωμάτωση ομάδας
Η υποδοχή, οι τραυματιοφορείς, η ασφάλεια, η διαχείριση αποβλήτων και άλλες υπηρεσίες χρειάζονται όλες το σχεδιασμό και την ενσωμάτωση ώστε να λειτουργούν ομαλά ως μέρος της ευρύτερης νοσοκομειακής ομάδας. Οι διευθυντές των εγκαταστάσεων πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους άλλους διευθυντές στο νοσοκομείο ώστε να συντονίζουν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες εντός των ευρύτερων λειτουργιών του νοσοκομείου.

Υπηρεσίες για επισκέπτες
Σημεία επαφής με τους επισκέπτες διαμορφώνονται ώστε να παρέχονται σαφείς πληροφορίες και βοήθεια και να μπορούν οι άνθρωποι να βρίσκουν τις υπηρεσίες και τις τοποθεσίες που χρειάζονται. Πρέπει να γίνεται διαχείριση της κίνησης των ανθρώπων μέσα στα κτίρια και να καθίσταται αποτελεσματική.

Διαχείριση κτιρίων για στήριξη του κλινικού προσωπικού
Η διαχείριση και συντήρηση των κτιρίων πρέπει να εναρμονίζεται με τις νοσοκομειακές λειτουργίες και να παρέχεται με στόχο την υποστήριξη των κλινικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών φροντίδας. Αυτό απαιτεί αποτελεσματική επικοινωνία με τους χρήστες και τις διοικητικές αρχές καθώς και συγχρονισμό με τα κλινικά χρονοδιαγράμματα.

Έτοιμοι για ανταπόκριση
Οι υπηρεσίες εγκαταστάσεων πρέπει να αποτελούν ικανό και αξιόπιστο στοιχείο στις διαδικασίες απόκρισης σε επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, με το προσωπικό να είναι εκπαιδευμένο για τους ρόλους του και σε ετοιμότητα δράσης. Οι νοσοκομειακές υπηρεσίες πρέπει να έχουν ανθεκτικότητα ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν σε κάθε περίσταση ενώ οι ομάδες των εγκαταστάσεων παίζουν ηγετικό ρόλο στη συνέχεια της λειτουργίας.

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ