Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Industry & Manufacturing

Η λύση μας

Ως συνεργάτης υπηρεσιών αγωνιζόμαστε να σχεδιάζουμε και να παραδίδουμε ακριβώς τη σωστή λύση για κάθε πελάτη ως μοναδικό οργανισμό.
our-solution-administration
Στις φάσεις του διαλόγου και της προμήθειας, ασχολούμαστε με τους πελάτες και ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες, ζητήματα και φιλοδοξίες τους.

Αυτά τα χρησιμοποιούμε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη λύσεων, συνεργαζόμενοι με τους πελάτες στη διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής. Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης παραμένουμε ευέλικτοι, αξιοποιώντας τα σχόλια του πελάτη για να προσαρμόζουμε την υπηρεσία.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η λύση βελτιστοποιείται μέσα από την απόδοση, και είναι ευέλικτη με τον τρόπο που αναπτύσσεται και βελτιώνεται

Ενσωμάτωση
Εστιάζουμε στη στήριξη της διαδικασίας παραγωγής σας, βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα και την οικονομία. Προάγουμε μια κοινή προσέγγιση διαχειριστικής ομάδας προς το σχεδιασμό των υπηρεσιών, ένα αναπτυξιακό σχέδιο λογαριασμού και ενημέρωση των συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών. Ευθυγραμμιζόμαστε με τα προγράμματα αλλαγής των πελατών μας και προσαρμόζουμε τη λύση εγκαταστάσεων ώστε να ταιριάζει σε κάθε πελάτη.

Ευελιξία
Το μοντέλο αυτοπαράδοσης είναι ευέλικτο και κλιμακούμενο και μπορούμε να κάνουμε γρήγορες προσαρμογές σε σχέση με αλλαγές στις ανάγκες των πελατών. Ρυθμίζουμε γρήγορα την ένταση των υπηρεσιών και μπορούμε να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε γραμμές υπηρεσιών μετά από πολύ σύντομη προειδοποίηση. Οι ομάδες μας προσαρμόζονται και μπορούν να προσθέτουν αξία παρέχοντας εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες που στηρίζουν το φινίρισμα του προϊόντος.

Ικανοί άνθρωποι
Ο συνδυασμός εκπαίδευσης δεξιοτήτων, εισαγωγικών παρουσιάσεων των κέντρων εργασίας και επικοινωνίας των προτεραιοτήτων του πελάτη σημαίνει ότι το προσωπικό μας καθοδηγείται ώστε να κατανοεί τις ανάγκες του κέντρου εργασίας σας. Προάγουμε τις πολλαπλές δεξιότητες έτσι ώστε οι άνθρωποί μας να μπορούν να εκτελούν πολλαπλές εργασίες με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και της αποδοτικότητας. Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας ώστε να αναλαμβάνουν την ιδιοκτησία των εργασιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (FM) και αξιοποιούμε τη διαχείριση απόδοσης για να επιτυγχάνουμε πρότυπα υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

Συμμόρφωση υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος
Αναπτύσσουμε δοκιμασμένα συστήματα διαχείρισης HSE και τα εναρμονίζουμε με τις διαδικασίες των ίδιων των πελατών για να παρέχουμε ένα ισχυρό καθεστώς στο κέντρο εργασίας. Στηρίζουμε την αποτελεσματικότητα των συστημάτων μέσω συνεχούς επικοινωνίας, προτυποποιημένων διαδικασιών, εκπαίδευσης, επιτήρησης, τήρησης αρχείων και επιθεωρήσεων.

 

Μείωση κόστους
Οι εγγυήσεις εξοικονόμησης παρέχουν τη βεβαιότητα της μείωσης του κόστους. Διατηρούμε τη δυναμική των εξοικονομήσεων μέσω επιτόπιων ομάδων βελτίωσης, της μεθοδολογίας Lean Six Sigma και της αξιοποίησης καινοτομιών από το σύνολο της ISS. Παρέχουμε στους πελάτες διαφάνεια αναφορικά με το κόστος μέσω του συστήματος επιχειρηματικών πληροφοριών Insight@ISS.

Καλύτεροι εργασιακοί χώροι
Στηρίζουμε τις στρατηγικές των πελατών για την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων ανθρώπων. Εμπλεκόμαστε με τους ανθρώπους σας ως χρήστες υπηρεσιών με στόχο να κατανοήσουμε τις δικές τους προτεραιότητες υποστήριξης και ευθυγραμμίζουμε τις λύσεις των υπηρεσιών μας. Προσφέρουμε εξαιρετικά περιβάλλοντα εργασίας μέσω χώρων με καλύτερη διάταξη και βελτιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης κτιρίων. Βαθμιαίες βελτιώσεις στην ποιότητα της σίτισης εστιάζουν στα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των χρηστών.

Επιδόσεις
Οι στόχοι τους οποίους συμφωνούμε με τους πελάτες μεταφράζονται σε στόχους για το προσωπικό και τις ομάδες της ISS. Χρησιμοποιούμε τους δείκτες KPI για τη διαχείριση των επιπέδων απόδοσης και της υψηλής παραγωγικότητας. Διατηρούμε την εστίαση στις βαθμολογίες ικανοποίησης των πελατών, που χρησιμοποιούνται για την προαγωγή της διαρκούς βελτίωσης. Τα επίπεδα βέλτιστης πρακτικής ορίζονται ως το πρότυπο για όλα τα κέντρα εργασίας, κα παρακολουθούνται από κριτήρια αξιολόγησης και επιθεωρήσεις ποιότητας. Μετράμε αποτελέσματα για να παρακολουθούμε τη δημιουργία αξίας.

Καινοτομία και προστιθέμενη αξία
Η διαρκής βελτίωση διευκολύνεται από τις κοινές επιτροπές καινοτομίας, τα κέντρα αριστείας μας τους εμπειρογνώμονες της ISS και τις επενδύσεις μας στην έρευνα και ανάπτυξη. Παρακολουθούμε τον αντίκτυπο των καινοτομιών στην ποιότητα των υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους. Η ISS προσφέρει μια προσέγγιση συνεργασίας για μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους πελάτες.

 

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ