Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Industry & Manufacturing

Κατανοώντας τις ανάγκες σας

Ενσωμάτωση
Οι ομάδες των εγκαταστάσεων που ενοποιούνται με τη μεταποιητική ομάδα για υποστήριξη των βασικών ροών παραγωγής. Συνεργαζόμενοι με τη διοίκηση της παραγωγής ως ‘μία ομάδα’ για σχεδιασμό της συνολικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του κέντρου. Ανάληψη της ευθύνης για όλες τις εργασίες υποστήριξης εγκαταστάσεων ώστε να απελευθερώνονται οι υπάλληλοι των πελατών και να εστιάζουν στην παραγωγή.

Ευελιξία
Η ικανότητα παροχής του πλήρους πακέτου υπηρεσιών υποστήριξης εγκαταστάσεων, από τον εξειδικευμένο καθαρισμό ως τη συντήρηση κτιρίων, την ασφάλεια, την υποδοχή και τη σίτιση. Πόροι και δεξιότητες που μας καθιστούν ικανούς να αποκρινόμαστε σε κάθε επιτόπια κατάσταση. Γρήγορη αύξηση ή μείωση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του κέντρου εργασίας.

Ικανοί άνθρωποι
Ανάθεση σε εκπαιδευμένο προσωπικό με τις ικανότητες παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών υποστήριξης. Άνθρωποι με τις σωστές δεξιότητες και στάση που μπορείτε να εμπιστευτείτε στο πλήρες φάσμα των διαφορετικών αναγκών του κέντρου εργασίας και οι οποίοι θα παρέχουν με αποτελεσματικότητα. Ομάδες υψηλής απόδοσης που με συνέπεια επιτυγχάνουν τους δείκτες KPI.

 

needs-industry

Συμμόρφωση υγιεινής και ασφάλειας
Συμμόρφωση με όλες τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας με ταυτόχρονη συμβολή στις ασφαλείς πολιτικές του κέντρου εργασίας. Ευθυγράμμιση με τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας, την επικοινωνία προσωπικού, τους ελέγχους ασφαλείας και την τήρηση αρχείων.

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι
Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περιβαλλοντικής διαχείρισης, ιδίως για υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων. Συμβολή στις στρατηγικές μείωσης εκπομπών άνθρακα και ακριβείς αναφορές σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση. Παροχή λύσεων ενεργειακής διαχείρισης που μειώνουν τα κόστη ενεργειακής κατανάλωσης και το αποτύπωμα άνθρακα.

 

Μείωση κόστους
Εξοικονομήσεις κόστους εγκαταστάσεων ως μέρος της συμφωνίας. Προώθηση πρωτοβουλιών για πρόσθετες εξοικονομήσεις κόστους κάθε έτος ισχύος της σύμβασης.  Συνεργασία με τις ομάδες παραγωγής για εύρεση συνεργιών στην στήριξη υπηρεσιών με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Διαφανείς εμπορικές συμφωνίες και αναφορές για τα κόστη υπηρεσιών.

Καλύτεροι εργασιακοί χώροι
Δημιουργία εξαιρετικών χώρων εργασίας για τους υπαλλήλους των πελατών, βοηθώντας στην προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπων υψηλής ποιότητας. Προσφορά οικονομικών λύσεων για βελτίωση των επιτόπιων εγκαταστάσεων και εξορθολογισμό της χρήσης χώρων, με στόχο την αξιοποίηση στο έπακρο κάθε κέντρου εργασίας.

 

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ