Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Pharmaceuticals

Η λύση μας

Ως συνεργάτης
υπηρεσιών αγωνιζόμαστε να σχεδιάζουμε και να παραδίδουμε ακριβώς τη σωστή λύση
για κάθε πελάτη ως μοναδικό οργανισμό.
our-solution-pharmaceuticals

Στη φάση του διαλόγου και της σύναψης της σύμβασης, ερχόμαστε σε επαφή με τους πελάτες και ακούμε προσεκτικά τη στρατηγική, τις αξίες του εμπορικού τους ονόματος, τις ανάγκες, και τις φιλοδοξίες τους. Αυτά τα χρησιμοποιούμε ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της λύσης, συνεργαζόμενοι με τους πελάτες στη διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης παραμένουμε ευέλικτοι, αξιοποιώντας τα σχόλια του πελάτη για να προσαρμόζουμε την υπηρεσία. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η λύση βελτιστοποιείται μέσα από την απόδοση της επιχείρησης σας, και είναι ευέλικτη με τον τρόπο που αναπτύσσεται και βελτιώνεται.

Συμμόρφωση
Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης HSE της ISS για ρύθμιση των προτύπων υγιεινής, ασφάλειας και περιβάλλοντος, που υποστηρίζεται με την εκπαίδευση, την επικοινωνία, την επιτήρηση και τον έλεγχο. Αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζεται σε όλα τα κέντρα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων συμμόρφωσης.

Προτυποποίηση
Το Πλαίσιο διαδικασίας λειτουργιών της ISS και τα τεκμηριωμένα SOP θέτουν συνεπή επίπεδα παροχής υπηρεσιών και καταγράφουν τη συμμόρφωση σε κάθε κέντρο εργασίας. Αξιοποίηση των παγκόσμιων ομάδων της ISS, των φόρουμ γνώσης και των προγραμμάτων μάθησης για μεταφορά της καινοτομίας, των βέλτιστων πρακτικών και της αριστείας σε όλα τα κέντρα εργασίας.

Κρίσιμης σημασίας περιουσιακά στοιχεία και συστήματα
Καταγραφή όλων των κρίσιμης σημασίας συστημάτων στο επιχειρηματικό μας σύστημα FMS@ISS ώστε να παρακολουθούνται οι λειτουργίες και να ελέγχεται ο σχεδιασμός συντήρησης. Αξιοποίηση των σχημάτων συντήρησης που εστιάζουν στην επιχείρηση ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή των κρίσιμης σημασίας συστημάτων.

Ευελιξία
Το κλιμακούμενο μοντέλο μας των εγκαταστάσεων επιτρέπει τη γρήγορη ρύθμιση των επιπέδων έντασης των υπηρεσιών σε εναρμόνιση με τις στρατηγικές ακινήτων και τις αλλαγές των πελατών. Ένα εναρμονισμένο με αυτό εμπορικό μοντέλο που διευκολύνει την άμεση προσαρμογή των τιμών όταν γίνονται αλλαγές.

Ομαλή διαδρομή εξοικονόμησης
Εγγυημένες εξοικονομήσεις έναντι του κόστους βάσης αναφοράς καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η χρήση των προγραμμάτων καινοτομίας, των φόρουμ γνώσης και των εμπειρογνωμόνων ώστε να προάγεται η αποδοτικότητα, να παράγονται εξοικονομήσεις και να δημιουργείται αξία.

Διαφάνεια
Χρήση της λύσης επιχειρηματικών πληροφοριών Insight@ISS με ηλεκτρονικούς πίνακες που δείχνουν διαρκώς ενημερωμένα επίπεδα και κόστη απόδοσης αξιολογημένα βάσει κριτηρίων. Εστιασμένα σχήματα KPI με αναφορές και αξιολόγηση βάσει κριτηρίων, που υποστηρίζονται με παρακολούθηση και σχέδια κάλυψης κενών ώστε να προάγεται η διαρκής βελτίωση.

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ