Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Pharmaceuticals

Η αξία της πρότασής μας 

Τα διαχειριστικά μας συστήματα και έλεγχοι παρέχουν διασφάλιση της συμμόρφωσης και
διαρκές ‘επίπεδο ετοιμότητας για επιθεώρηση στα κέντρα εργασίας.
our-value-proposition-pharmaceuticals
Τα διαχειριστικά μας συστήματα και έλεγχοι παρέχουν διασφάλιση της συμμόρφωσης και διαρκές ‘επίπεδο ετοιμότητας για επιθεώρηση’ στα κέντρα εργασίας.

Οι ενοποιημένες υπηρεσίες εγκαταστάσεων που παρέχονται μέσα από το μοντέλο αυτοαπόδοσης απλοποιούν την υπηρεσία. Έτσι δημιουργείται ένα μόνο σημείο επαφής, εξορθολογίζονται οι αριθμοί προμηθευτών και αξιοποιούνται οι συνέργιες και η αποδοτικότητα. Επιτυγχάνουμε την εναρμόνιση των υψηλών προτύπων υπηρεσιών μέσω των πλαισίων διαδικασιών της ISS και της αξιολόγησης μέσω κριτηρίων.

Προσφέρουμε εγγυημένες εξοικονομήσεις για μείωση του κόστους εγκαταστάσεων έναντι της γραμμής αναφοράς, με τα μοντέλα GMP και τα σταθερά περιθώρια να προστατεύουν ενάντια στις αυξήσεις των δαπανών. Το κλιμακούμενο μοντέλο μας και τα ‘μενού’ υπηρεσιών προσφέρουν γρήγορη και ευέλικτη απόκριση σε αλλαγές των χαρτοφυλακίων, διευκολύνοντας προσαρμογές των επιπέδων και του κόστους των υπηρεσιών.


Η προσέγγισή μας στις ανάγκες σας

Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας ώστε να κατανοήσουμε τις απαιτήσεις των υπηρεσιών και αυτές προσδιορίζονται στις λεπτομερείς συμφωνίες υπηρεσιών. Παρακολουθούμε οι ίδιοι την απόδοσή μας, και η συνεχής αναφορά θα σας επιδεικνύει μια πλήρη εικόνα των επιπέδων των υπηρεσιών μας.

Τα πρότυπα και οι στόχοι τίθενται για το σύνολο του προσωπικού της ISS για συνεχή παροχή σε κάθε σημείο επαφής. Κάνουμε κτήμα μας τις υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του πελάτη και οι άνθρωποί μας εστιάζουν στην παροχή του υψηλότερου επιπέδου.

Τα δικά μας σχέδια εξυπηρέτησης ευθυγραμμίζονται με προσοχή με την επιχείρηση και τις προτεραιότητές σας. Αυτό το πνεύμα επικοινωνείται και εφαρμόζεται συνεχώς από τους ανθρώπους της ISS που εργάζονται μαζί σας.

Εργαζόμαστε ως ενοποιημένη ομάδα με τους υπαλλήλους σας, αφοσιωμένοι στην επιτυχία τους και απελευθερώνοντάς τους από εργασίες που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις.

Μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι το τεχνικά ικανό προσωπικό μας παρέχει μια υπηρεσία που ικανοποιεί τις λεπτομερείς απαιτήσεις σας. Μοιράζονται τους αντικειμενικούς στόχους σας για τη φήμη του εμπορικού ονόματος, συμμόρφωση, αξιοπιστία και αριστεία.

Το αφοσιωμένο προσωπικό μας κατανοεί την ανάγκη σας για μια κουλτούρα υπηρεσιών με δομή και επαγγελματισμό.

Με επιμέλεια θα κατανοήσουμε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που έχετε. Οι διαδικασίες μας, τα συστήματα και οι άνθρωποί μας θα ευθυγραμμιστούν ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους και να διασφαλίζουν τα πρότυπα συμμόρφωσης. Η τήρηση αρχείων θα στοιχειοθετεί τη συμμόρφωση και η προσέγγισή μας ‘ετοιμότητας για επιθεώρηση’ θα διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα.

Οι εξοικονομήσεις κόστους και η αριστεία της ποιότητας εξυπηρέτησης θα σας παρέχουν εξαιρετική αξία των υπηρεσιών εγκαταστάσεων. Η λύση των υπηρεσιών μας θα σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζει ακριβώς με τις ανάγκες σας για κάθε τύπο κέντρου εργασίας και περιουσιακού στοιχείου. Η επένδυσή μας στην καινοτομία θα προάγει τη βελτίωση και θα παρέχει προστιθέμενη αξία.

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ