Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Pharmaceuticals

Κατανοώντας τις ανάγκες σας

understanding-your-needs-pharmaceuticals

Συμμόρφωση και προτυποποίηση
Πλήρης συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές και αδειοδοτικές απαιτήσεις της φαρμακοβιομηχανίας ανά πάσα στιγμή. Σταθερή και συνεπής παροχή μέσω τεκμηριωμένων και ελέγξιμων μεθόδων και διαδικασιών. Βασικές διαδικασίες που ελέγχονται μέσα από στέρεα πλαίσια ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή σε όλα τα κέντρα εργασίας, χώρες και περιοχές. Τεκμηρίωση συμμόρφωσης, αναφορές επιδόσεων, επιθεωρήσεις και έλεγχος.

Ικανότητα και δεξιότητες
Πάροχος υπηρεσιών έμπειρος στην εργασία σε περιβάλλοντα με προσανατολισμό στη συμμόρφωση, που διαθέτει τους ελέγχους που διασφαλίζουν παροχή των υπηρεσιών ‘χωρίς αποτυχία’. Τεχνικές δεξιότητες για παροχή ικανής, αξιόπιστης υψηλής επίδοσης σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα κέντρα παραγωγής, τις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, κέντρα διανομής και γραφεία.

Διαθεσιμότητα κρίσιμων στοιχείων
Αποτελεσματικά σχέδια κινδύνου που διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει μη προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας για οποιαδήποτε κρίσιμης σημασίας στοιχεία ή συστήματα, ιδίως στους χώρους παραγωγής. Χρονοδιαγράμματα συντήρησης που σχεδιάζονται με αντοχή για συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σχεδιασμός περιουσιακών στοιχείων για παράταση των κύκλων ζωής.

 

Παγκόσμια εμβέλεια και εναρμόνιση
Αποτελεσματική παρουσία ενός παρόχου υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές και χώρες με παγιωμένες επιχειρήσεις εγκαταστάσεων, προσφέροντας ομαλή μετάβαση. Μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη υπηρεσία σε όλα τα κέντρα εργασίας και αγορές, που παρέχει πρότυπα υπηρεσιών σε ενιαία υψηλό επίπεδο. Δημιουργία εξαιρετικού περιβάλλοντος για το προσωπικό του πελάτη, με αποδοτικούς, ασφαλείς και ελκυστικούς χώρους εργασίας.

Εξοικονόμηση δαπανών
Εγγυημένες μειώσεις κόστους εγκαταστάσεων.

Ευελιξία
Υψηλή ικανότητα αυτοαπόδοσης, που καλύπτει τις στοχευόμενες υπηρεσίες σε βασικές περιοχές και αγορές. Ευελιξία για γρήγορη αλλαγή των επιπέδων υπηρεσιών και των δαπανών σε κέντρα εργασίας σε εναρμόνιση με τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες. Ικανότητα αύξησης ή μείωσης υπηρεσιών σε κέντρα εργασίας χωρίς καθυστέρηση.

 

Διαφάνεια
Λεπτομερής εικόνα των επιπέδων και του κόστους των υπηρεσιών σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Αξιοποίηση των δεδομένων επιχειρηματικών πληροφοριών για θεμελίωση των τεχνικών επιχειρηματικών περιπτώσεων και συμβουλών από εμπειρογνώμονες για στήριξη της λήψης αποφάσεων από τον πελάτη.

Συνεργασία
Ένας πάροχος υπηρεσιών με κουλτούρα συνεργασιών, εύκολος στη συνεργασία, με γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις αλλαγές και με βοηθητική στάση και προσωπικό από επαγγελματίες. Μακροπρόθεσμη δέσμευση υπηρεσιών με βάση τη δημιουργία αξίας για τον πελάτη.

Εταιρική ευθύνη
Δεοντολογική επιχειρηματική συμπεριφορά εναρμονισμένη με τις αξίες και τις πολιτικές του πελάτη. Ενεργή υλική υποστήριξη για προγράμματα που προσανατολίζονται στην κοινότητα και παρέχουν θετικά αποτελέσματα για τους ντόπιους κατοίκους ενώ στηρίζουν τις αξίες του εμπορικού ονόματος. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την προσέγγισή μας στην εταιρική ευθύνη εδώ.

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ