Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Public Administration

Πώς μπορείτε να ωφεληθείτε

Εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις σας, εστιάζουμε στο να επιτυγχάνουμε τα αποτελέσματα που επιδιώκετε εσείς και να βελτιστοποιούμε τα οφέλη μιας προσαρμοσμένης λύσης.
benefit-administration

Η φιλοδοξία μας υπερβαίνει την απλή παράδοση των καθορισμένων στόχων εξυπηρέτησης.

Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να κατανοήσουμε τις λειτουργικές απαιτήσεις σας και να αναγνωρίσουμε τομείς όπου μπορούμε να στηρίξουμε τους στόχους σας για δημόσια υπηρεσία, αποδοτικότητα και αξία.

Τα αποτελέσματα στα οποία εστιάζουμε είναι εκείνα που στηρίζουν τις λειτουργίες σας και την αποδοτικότητα των ανθρώπων σας.

Στα βασικά οφέλη περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • Μειωμένα κόστη για στήριξη των περιορισμών προϋπολογισμού του πελάτη και καλή σχέση ποιότητας - κόστους
 • Πάροχος υπηρεσιών εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των εργασιών και διαθέτει τη δυναμικότητα να ικανοποιεί ευρύ φάσμα διαφορετικών απαιτήσεων
 • Σταθερός πάροχος που παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες ποιοτικά διασφαλισμένες στις οποίες μπορούν να βασίζονται οι χρήστες
 • Μια έμπειρη ομάδα που γνωρίζει τους χρήστες και είναι αφιερωμένη στην στήριξη της εργασίας τους
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συμβάντα και αιτήματα που διασφαλίζουν τη συνέχεια της ομαλής διεξαγωγής εργασιών ανά πάσα στιγμή
 • Ικανοποίηση των προτύπων απόδοσης και των προδιαγραφών αποτελεσμάτων στο έπακρο, προσθέτοντας αξία στις υπηρεσίες και βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη
 • Τεχνική γνώση σε συνδυασμό με επενδύσεις στην καινοτομία. Διατήρηση των κινήτρων για εξοικονομήσεις και ποιότητα μέσω συνεχούς βελτίωσης
 • Βελτιστοποίηση της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και χώρων. Αξιοποίηση της τεχνικής γνώσης και υιοθέτηση της βέλτιστης πρακτικής από άλλους τομείς για μείωση του κόστους και παροχή περισσότερων με λιγότερα
 • Ευελιξία στην προσαρμογή επιπέδων υπηρεσιών και κόστους σε εναρμόνιση με τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη αλλά και παροχή αυτών μέσω ενός διαφανούς μοντέλου κόστους
 • Η ευθυγράμμιση των υπηρεσιών και το ένα σημείο επικοινωνίας που επιτρέπει τη μείωση της ομάδας του πελάτη και των γενικών δαπανών
 • Η δυναμικότητα και η εμπειρία του να είναι κανείς μακροπρόθεσμος συνεργάτης σε στρατηγικές λύσεις περιουσιακών στοιχείων

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ