Περιοχή  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Retail & Wholesale

Κατανοώντας τις ανάγκες σας

needs-retail-wholesale

Αριστεία στη διαχείριση εγκαταστάσεων
Παροχή υψηλών προτύπων σε βασικούς τομείς – πρόσβαση για τους πελάτες των καταστημάτων σε όλες τις καιρικές συνθήκες, εξωτερική εμφάνιση, καθαρισμός, φωτισμός, θερμοκρασία, συμμόρφωση υγιεινής στους χώρους παρασκευής τροφίμων, διάταξη/ παρουσίαση καταστήματος και ασφάλεια. Διαχείριση κτιρίων που προστατεύει και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Μείωση κόστους
Προσφορά εγγυημένων εξοικονομήσεων από τις εγκαταστάσεις από την αρχή. Συνεργασία για τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών και διαδικασιών ώστε να πραγματοποιούνται διαρκείς εξοικονομήσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Υποστήριξη της κερδοφορίας κάθε καταστήματος και της συνολικής ανταγωνιστικότητας στην αγορά για τον πελάτη στον κλάδο.

 

Απλότητα και ανταπόκριση
Ένας μόνος πάροχος υπηρεσιών εγκαταστάσεων επί τόπου, με ένα μόνο σημείο επαφής για όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης. Στενή συνεργασία με διευθυντές και προσωπικό καταστημάτων παρέχοντας προνοητική λύση στις ανάγκες εξυπηρέτησης. Πρόβλεψη καταστάσεων και ετοιμότητα της σωστής απόκρισης.

Εμφάνιση καταστήματος και η εμπειρία του αγοραστή
Ενεργή υποστήριξη στο προσωπικό του καταστήματος με παροχή υψηλής ποιότητας συνθηκών εντός του καταστήματος και εξαιρετική εμπειρία για τους πελάτες του. Σαφής κατανόηση των προτύπων του εμπορικού ονόματος, με αριστεία στον καθαρισμό, φωτισμό και παρουσίαση καταστήματος.

Ιδιοκτησία της διαχείρισης εγκαταστάσεων
Ένας έμπειρος και ικανός πάροχος υποστήριξης υπηρεσιών εγκαταστάσεων που απελευθερώνει το προσωπικό του καταστήματος ώστε να εστιάζει στη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα – τους πελάτες του καταστήματος, την εξυπηρέτηση των πελατών και την πραγματοποίηση πωλήσεων. Δεσμευμένη στάση αναφορικά με την ιδιοκτησία των εργασιών διαχείρισης των εγκαταστάσεων και την παροχή της σωστής υπηρεσίας. Εύρεση τρόπων βελτίωσης των προτύπων και μείωσης του κόστους.

 

Διαχείριση περιβάλλοντος
Αποτελεσματική και υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων για προστασία του εμπορικού ονόματος και της εταιρικής φήμης. Διασφάλιση των στοιχείων της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της χώρας και τα πρότυπα του κλάδου.

Καινοτομία
Ένας πάροχος διαχείρισης εγκαταστάσεων που επενδύει στην καινοτομία και εφαρμόζει βελτιώσεις και προστιθέμενη αξία στον καθαρισμό, ασφάλεια, έλεγχο παρασίτων και συντήρηση κτιρίων. Καινοτομίες που ενισχύουν την ποιότητα του καταστήματος και την εμπειρία των πελατών του ενώ μειώνουν το κόστος.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η ικανότητα εισαγωγής λύσεων διαχείρισης ενέργειας που μειώνουν τα επίπεδα κατανάλωσης και τα κόστη ενέργειας. Ευθυγράμμιση με πολιτικές και στρατηγικές του πελάτη για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

 

Βιβλίο αναφοράς πελατών

RefBusIT

Το βιβλίο αναφοράς πελατών 2013-2014 της ISS για τη βιομηχανία των επιχειρηματικών υπηρεσιών & την τεχνολογία πληροφοριών αποδεικνύει το ευρύ φάσμα των κορυφαίων εταιρειών που ωφελήθηκαν από τη συνεργασία τους μαζί μας.

Διαβάστε το βιβλίο αναφοράς

Επικοινωνήστε με την ISS

contact-us

Παρέχουμε υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις λύσεις διεθνών υπηρεσιών που παρέχουμε, επικοινωνήστε με τη ομάδα μας διεθνών λογαριασμών.

Επικοινωνία

Οι υπηρεσίες μας

our-services

Έχουμε την ικανότητα αυτοπαράδοσης του συνόλου ή της πλειοψηφίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρέχοντας έτσι ένα κατάστημα ενιαίας εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας.


Μάθετε περισσότερα εδώ